Om oss

Välkommen, vi är affärsjurister

Min bakgrund är en av Stockholms större affärsjuridiska advokatbyråer. För 15 år sedan startade jag Brorsson för att kunna fortsätta ge affärsjuridiskt biträde med samma höga kvalitet som tidigare men i mindre skala, närmare kunden.


Inget företag "behöver" juridik på det sätt som man behöver t.ex. insatsvaror och kunder, men alla företag behöver juridik för att kunna navigera framgångsrikt i det moderna samhället. Med min på samma gång breda och djupa erfarenhet kan jag hjälpa mina kunder till framgångsrika affärer. Jag vet att det inte räcker med juridiska spetsfundigheter. Jag vet att det krävs såväl affärsmässiga som sociala, etiska och miljömässiga överväganden för att ett företag ska bli framgångsrikt. En bra affärsjurist ser längre än till bara juridiken.

 

När du anlitar mig får du del av min trettioåriga erfarenhet av att hjälpa både små och stora företag!

Magnus Brorsson

Varför välja mig?


Med 30 år i branschen och med en bakgrund hos en av de stora byråerna i Stockholm kan jag erbjuda den stora advokatbyråns kunnande i den lilla byråns format. Här är det mig du pratar med, inte en ung biträdande jurist. Här är det min erfarenhet och mitt kunnande du får del av.

Kunder


Hos advokaten råder sträng sekretess. Därför kan jag inte berätta fritt om våra kunder, men några har givit sitt uttryckliga samtycke till att jag nämner dem.

Bland kunder vi haft nöjet att hjälpa finns AIG, Capio, Catella kapitalförvaltning, Cleanergy, Försäkringsbolaget Skandia, Guardian Media Group, Humle kapitalförvaltning, Moneo, Nacka Energi, Ranatec och Ström2 Consultant Group.