Nyheter

Nyheter

Det förekommer att en diskussion om fel i en vara resulterar i att säljaren återköper varan från en konsument. En fråga som nyligen varit föremål för prövning i högsta domstolen är om konsumenten, som ju anser att det varit fel i varan, kan återkomma efter återköpet och kräva ersättningen för mellanskillnaden mellan det ursprungliga priset och återköpspriset.

Att hantera en tvist

I kristider händer det tyvärr alltför ofta att affärspartners hamnar i tvist av olika anledningar. Den vanligaste reaktionen är då ofta att hävda sin rätt till varje pris, men det är inte alltid det är den bästa strategin.

Återköp i konsumentförhållanden