Nyheter

Nyheter

Varför aktieägaravtal?


Många får rådet att skriva ett aktieägaravtal, men det är inte alla gånger klart varför det ska göras. Här är några skäl.

  • Aktiebolagslagen är egentligen skriven för större bolag och saknar lösning eller har fel lösning för det mindre bolaget.
  • Aktier kan säljas till vem som helst.
  • Hur ska finansieringen ordnas?
  • Vem gör vad och vem bestämmer vad?
  • Vad händer om någon blir sjuk eller skiljer sig.
  • Planering inför en eventuell exit.

Försäkringsbolag skadestånds-skyldigt för förtida uppsägning


En bonde hade en företagsförsäkring. Han polisanmälde att ca 70 kor blivit stulna och kontaktade sedan sitt försäkringsbolag. Förundersökningen om stöld lades ned. I stället blev bonden åtalad för försök alternativt förberedelse till försäkringsbedrägeri. Försäkringsbolaget sade då upp försäkringen i förtid. Försäkringstagaren blev frikänd från anklagelserna. Högsta domstolen har nu kommit fram till att försäkringsbolaget är skadeståndsskyldigt på grund av den förtida uppsägningen av försäkringen.

För våra tjänster gäller Allmänna villkor.

Advokat Magnus Brorsson

Post: Box 1529, 411 41 Göteborg

Besök efter överenskommelse: Drottninggatan 69, Göteborg


+4631 711 51 80

advokat@brorsson.net

Copyright © All Rights Reserved