Tjänster

Affärsjuridik

Advokatfirman Brorsson tillhandahåller kvalificerade affärsjuridiska tjänster. Vi hjälper företag och företagare att driva verksamheten, göra bättre affärer och med att lösa tvister.

 

Vi kan hjälpa till med verksamhetsfrågor som bolagsrätt, arbetsrätt och tillståndsfrågor av olika slag. Vi anlitas ofta som rådgivare och bollplank till VD och styrelse. Vi kan också hjälpa till vid finansieringar, t.ex. med avtal och förhandlingar. Vi hjälper ofta aktieägare med aktieägaravtal.

Vi kan hjälpa till att göra bättre affärer genom att hjälpa till med avtal och förhandlingar. Vi har omfattande erfarenhet av hur avtal ska konstrueras för att minimera riskerna och se till att avtalet verkligen speglas affären.

 

Vi kan hjälpa till om du eller ditt företag hamnat i tvist. Det kan handla om att du inte får betalt eller att någon orättmätigt kräver pengar av dig. Det kan också handla om mer komplicerade tvister som t.ex. skadestånd, fel i en leverans, intrång i immateriella rättigheter eller tvister med försäkringsbolag. Vi företräder våra kunder i alla Sveriges allmänna domstolar och inför skiljenämnder. Vi åtar oss också uppdrag som skiljeman.

Avtal


Våra avtalsrelaterade tjänster handlar om att skriva, granska och förhandla kommersiella avtal. Det kan handla om att skriva dina allmänna villkor eller att granska motpartens villkor. Det kan också handla om att skriva och förhandla ett avtal om en komplicerad affär, t.ex. köp av avancerad utrustning eller avancerade tjänster. Det är också vanligt att vi hjälper till att skapa distributionssystem liksom att skriva aktieägaravtal och andra avtal mellan kompanjoner.

Distributionsavtal

Återförsäljaravtal, agentavtal och franchiseavtal, allmänna villkor, inköpsvillkor


Kompanjonsavtal 

Aktieägaravtal, handelsbolagsavtal, samarbetsavtal, sekretessavtal


Sekretessavtal 

Sekretessavtal, sekretessklausuler, NDA/Non Disclosure Agreements


Företags-överlåtelser

Aktieöverlåtelseavtal, inkråmsöverlåtelser, finansieringsavtal, aktieägaravtal

Skriva avtal

Vi skriver avtal så att de passar just din individuella affär och så att de tar hänsyn till och minimerar riskerna i just din affär.


Granska avtal

Vi granskar avtal du fått från en motpart. Vi går igenom avtalet och ger dig råd och upplysningar och risker och "fällor" i avtalet. Vi ge också råd om alternativa sätt att formulera avtalet.


Avtals-förhandlingar

Vi bistår och ger råd i avtalsförhandlingar, antingen bakom scenen i form av råd till hur du ska förhandla eller också som ditt biträde/ombud i förhandlingarna.

Tvister


Vi hjälper företag och företagare att hantera tvister. Det kan handla om att man inte får betalt eller att någon framställer oberättigade krav. Det kan också handla om mer komplicerade tvister om fel i leveranser eller kontraktsbrott. Vi är ditt ombud i förhandlingar såväl i domstol som utanför domstol. Vi åtar oss också uppdrag som skiljeman. Läs mer -->