Aktieägaravtal

Aktieägaravtal

Aktieägaravtal är ett kompanjonsavtal. Syftet med ett aktieägaravtal är att reglera hur du och dina kompanjoner ska äga och driva företag tillsammans.

 

I ett företag där delägarna ska vara verksamma är en central fråga arbetsfördelningen mellan dem. Andra centrala frågor är kontroll och bestämmanderätt, ekonomiska skyldigheter. En annan viktig fråga som lätt glöms bort när man startar är hur man ska gå till väga om någon vill lämna bolaget, t.ex. genom att sälja sina aktier. Om aktieägarna är fysiska personer gäller det också att tänka till kring saker som vad som händer om någon skulle bli sjuk eller t.o.m. då eller om någon skulle skilja sig.

 

Några av riskerna med att inte ha ett aktieägaravtal är risken för beslutsförlamning om beslutsfattandet inte reglerats i förväg, att det kan komma in oönskade aktieägare i bolaget, att affärshemligheter kommer på drift om inga sekretessåtaganden gjorts eller att en kompanjon plötsligt blir en konkurrent om inga konkurrensbegräsningar införts.

Vi hjälper till med att upprätta, granska och förhandla aktieägaravtal. Vi har jobbat med aktieägaravtal i över 30 år och har både erfarenheten och kunnandet för att se till att ditt aktieägaravtal blir precis så bra som du vill att det ska vara.

 

Vår arbetsprocess utgår alltid ifrån det enskilda fallet så att de specifika omständigheterna i just ditt fall fullt ut tillåts påverka utformningen av avtalet. Till skillnad från att köpa en avtalsmall på nätet, vilket vi vet att många gör, så är det inte i första hand ett papper du köper av oss utan en process grundad på juridiskt kunnande och gedigen erfarenhet. Den processen leder fram till en gedigen och genomtänkt överenskommelse mellan dig och dina kompanjoner om hur ni ska driva er affärsverksamhet tillsammans.

 

advokat@brorsson.net eller ring 031-711 51 80

Kompanjonskap


Kompanjonskap kan bedrivas i många olika juridiska former. Aktiebolag är den kanske vanligaste formen, men det finns många andra. Det viktigaste att tänka på är att den juridiska formen väljs på bästa sätt för just din verksamhet och att det oavsett form gäller att tänka igenom och reglera hur du och dina kompanjoner ska driva er verksamhet tillsammans på bästa sätt.

AKTIEBOLAG

Aktiebolagslagen tillhandahåller ett utförligt regelsystem men eftersom lagen ska passa både stora och små bolag gäller det att tänka igenom hur du ska anpassa ditt kompanjonskap.


HANDELSBOLAG

I ett handelsbolag styrs det mesta av avtalet mellan bolagsmännen. Då gäller det att ha tänkt till i förväg så att det blir som ni vill.


KOMMANDITBOLAG

Ett kommanditbolag är ett handelsbolag där en eller flera delägare (men inte alla) har ett begränsat ansvar. Det ställer speciella krav på utformningen av bolagsavtalet.

EKONOMISK FÖRENING

Den ekonomiska föreningen liknar på många sätt aktiebolaget men har vissa mycket specialla drag som beror på att det är en förening. Om du funderar på att driva verksamheten i en förening gäller det att tänka till hur kompanjonskapet ska drivas som ni vill i den speciella miljön.


ENKELT BOLAG

Det enkla bolaget är ingen juridisk person och var och en äger sina egna tillgångar. Det är i grunden ett samarbetsavtal med vissa lagregler att ta hänsyn till. Eftersom det är en ren avtalskonstruktion bir avtalets utformning av största vikt.


För våra tjänster gäller Allmänna villkor.

Advokat Magnus Brorsson


Post: Box 1529, 411 41 Göteborg

Besök: Drottninggatan 69, Göteborg


+4631 711 51 80

advokat@brorsson.net

Copyright © All Rights Reserved