Aktieägaravtal

Aktieägaravtal

Vi hjälper till med att upprätta, granska och förhandla aktieägaravtal. Vi har jobbat med aktieägaravtal i över 30 år och har både erfarenheten och kunnandet för att se till att ditt aktieägaravtal blir precis så bra som du vill att det ska vara.

 

Vår arbetsprocess utgår alltid ifrån det enskilda fallet så att de specifika omständigheterna i just ditt företag fullt ut tillåts påverka utformningen av avtalet. Till skillnad från att köpa en avtalsmall på nätet, vilket vi vet att många gör, så är det inte i första hand ett papper du köper av oss utan en process grundad på juridiskt kunnande och gedigen erfarenhet. Den processen leder fram till en gedigen och genomtänkt överenskommelse mellan dig och dina kompanjoner om hur ni ska driva er affärsverksamhet tillsammans.

 

advokat@brorsson.net

031-711 51 80

Fråga efter Magnus Brorsson

Aktieägaravtal är ett kompanjonsavtal. Syftet med ett aktieägaravtal är att reglera hur du och dina kompanjoner ska äga och driva företag tillsammans.

 

I ett företag där delägarna ska vara verksamma är en central fråga arbetsfördelningen mellan dem. Andra centrala frågor är kontroll, bestämmanderätt och ekonomiska rättigheter och skyldigheter. En annan viktig fråga som lätt glöms bort när man startar är hur man ska gå till väga om någon vill lämna bolaget, t.ex. genom att sälja sina aktier. Om aktieägarna är fysiska personer gäller det också att tänka till kring saker som vad som händer om någon skulle bli sjuk eller t.o.m. dö eller om någon skulle skilja sig.

 

Några av riskerna med att inte ha ett aktieägaravtal är beslutsförlamning om man inte kommer överens, att det kan komma in oönskade aktieägare i bolaget, att affärshemligheter kommer på drift eller att en kompanjon plötsligt blir en konkurrent.

För våra tjänster gäller Allmänna villkor.

Advokat Magnus Brorsson

Post: Box 1529, 411 41 Göteborg

Besök efter överenskommelse: Drottninggatan 69, Göteborg


+4631 711 51 80

advokat@brorsson.net

Copyright © All Rights Reserved