Distributionsavtal

Din affärsjurist:

Advokat Magnus Brorsson


Vi är specialister på


Agentavtal

Återförsäljaravtal

Distributionsavtal

Franchiseavtal

Vi kan hjälpa dig med att skriva, granska och förhandla de avtal du behöver oavsett om du är leverantör och behöver avtal med de som säljer och distribuerar dina varor eller tjänster eller om du säljer någon annans varor eller tjänster..


Inom området distributionsavtal gäller det att navigera rätt så att man inte kommer konflikt med reglerna om otillåten konkurrensbegränsning. Det gäller också att skapa en affärsmodell som är till nytta för både leverantör och distributör. Risker måste identifieras och minimeras och, om de inte går att undvika, fördelas på det ekonomiskt mest fördelaktiga sättet. Allt detta gör du genom ett väl genomarbetat avtal, framtaget för att passa just din affärsmodell.

Distribution av varor och tjänsterÅterförsäljaren köper och söljer i eget namn. Återförsäljaren sätter själv sina priser och tar hela affärsrisken i affären. Å andra sidan tar återförsäljaren hela vinsten, dvs. marginalen mellan inköpspris och försäljningspris. Återförsäljaren kan verka som grossist eller sälja direkt till slutkund.

Handelsagenten förmedlar beställningar eller avtal mellan kunden och huvudmannen. Huvudmannen bestämmer pris och övriga villkor och huvudmannen tar affärsvinsten. Handelsagenten avlönas genom provision.


Läs mer här.

Franchise är ett system där ett varumärke och/eller koncept licensieras till mer eller mindre oberoende återförsäljare av en eller flera produkter. Kännetecknande för franchising är att återförsäljarna ofta är hårt styrda att följa franchisekonceptet.