Försäljning

Försäljning


Försäljningsavtalen är varje företags hjärta! Om de inte fungerar smidigt kan företaget förblöda.


Alla företag behöver arbeta igenom sina försäljningsavtal, vare sig man säljer enkla saker genom muntliga avtal eller komplicerade anläggningar genom långa skrivna avtal. De flesta företag, vare sig de säljer varor eller tjänster, behöver någon form av allmänna försäljningsvillkor för att reglera grundläggande saker som när och hur leverans ska ske men också för att hantera de risker som är förenade med försäljningen. Vad händer om något går fel? Vilket ansvar ska man ha för eventuella förseningar och brister? Vad händer om en underleverantör inte levererar i tid?

Vi har 30 år erfarenhet av att utforma villkor!


När du anlitar oss får du tillgång till 30 års erfarenhet av att skriva leveransvillkor åt både svenska och utländska företag. Vi skriver allmänna leveransvillkor, både enkla och mer komplicerade när leveransen kräver det, och vi skriver individuella leveransavtal vid affärer som kräver det.


Vi kan också hjälpa dig som är kund att granska och förhandla säljarens villkor så att du kan känna dig säker på att avtalet verkligen är korrekt och schysst.

Allmänna leveransvillkor


Vi upprättar dina allmänna leveransvillkor så att du kan känna dig trygg i dina affärer.


Vi går igenom dina leveransvillkor och föreslår förbättringar, så att du kan känna dig ännu tryggare.


Individuella försäljningavtal


När du ska göra en mer speciell affär kan vi hjälpa dig att upprätta ett försäljningsavtal som hanterar genomförandet av och riskerna i just den affären.

Granska och förhandla


Om du ska göra ett större inköp kan det vara en god idé att ordentligt gå igenom leverantörens avtal så att du vet att det korrekt speglar det ni kommit överens om och inte innehåller några dolda risker eller friskrivningar som ni inte pratat om.

För våra tjänster gäller Allmänna villkor.

Advokat Magnus Brorsson

Post: Box 1529, 411 41 Göteborg

Besök efter överenskommelse: Drottninggatan 69, Göteborg


+4631 711 51 80

advokat@brorsson.net

Copyright © All Rights Reserved