CV

CV


Magnus Brorsson är jur kand vid Stockholms universitet 1987 och medlem av advokatsamfundet sedan 1993. Han arbetade under många år i Stockholm vid en av Sveriges största advokatbyråer och driver sedan 2005 Advokatfirman Brorsson.


Utöver sina specialområden, kommersiella avtal, tvister och bolagsrätt, har Magnus Brorsson en omfattande erfarenhet av att vara rådgivare till styrelser, VD och ledningsgrupper i både stora och mindre företag. Han har också en omfattande erfarenhet av försäkringsrättsliga frågor efter att under tio års tid ha varit rådgivare åt ett av världens största försäkringsbolag. Hans erfarenhet sträcker sig från uppdragsgivare som den svenska staten och multinationella koncerner till enmansföretag.


Bland tidigare uppdragsgivare kan nämnas Guardian Media Group, AIG Insurance Group, Nacka Energi AB och svenska staten.

Inriktning och specialkompetens

Affärsförhandlingar och affärsavtal

Magnus har mer än tjugofem års erfarenhet av att skriva, granska och förhandla alla typer av affärsavtal, såsom t.ex. kund/leverantörsavtal, finansieringslösningar, distributionslösningar, licensavtal, IT-systemavtal och outsourcinglösningar. Han har bl.a. arbetat med några av de största outsourcingaffärerna somn gjorts på den svenska finansmarknaden

Processrätt

Magnus har mer än tjugofem års erfarenhet av kommersiella tvister. Han har företrätt både små och stora företag och även varit ombud för den svenska staten i en större skadeståndsprocess. Han har också biträtt regeringsdepartement i affärs- och tvisteförhandlingar.

Bolagsrätt och företagsöverlåtelser

Magnus har sedan mitten av 1980-talet arbetat med bolagsrättsliga frågor, bl. a. företagsledningsfrågor om ansvar, organisation och de regler som styr företags agerande gentemot stat, kommun, andra företag och privatpersoner. Han har under mer än tjugofem års tid arbetat med förhandlingar och avtalsskrivning i samband med företagsöverlåtelser.

Exempel på tidigare uppdrag

Juridisk rådgivare åt amerikanskt multinationellt företag i samband med bl.a. omorganisation av den svenska underkoncernen, fusioner mm

Ombud för svenskt börsbolag i mångmiljontvist rörande samarbetsavtal och systemutveckling

Juridisk rådgivare åt svenskt regerings-departement i samband med tvist rörande avslutande av större statligt engagemang

Ombud för internationell bank i mångmiljontvist rörande påstådd vårdslös rådgivning mm

Ombud för svenska staten i tvist om mångmiljonbelopp rörande påstådd felaktig upphandling

Juridisk rådgivare åt ledande svensk finansiell aktör i samband med hävning av systemleveransavtal

Juridisk rådgivare åt amerikansk snabbmatskedja i samband med etablerandet av svensk franchisetagare

Juridisk rådgivare åt världsledande programvaruföretag i samband med ingående av större programvarulicensavtal

Juridisk rådgivare åt ledande amerikanskt kosmetikaföretag i samband med dess etablering i Sverige

Juridisk rådgivare åt världsledande programvaruföretag i samband med omförhandling av licensavtal

På uppdrag av Industriförbundet föreläsare om juridiska risker vid seminarieserie om det s.k. år 2000-problemet

Juridisk rådgivare åt världsledande koncern rörande hanteringen av forskningsstiftelser

Juridisk rådgivare åt styrelsen i svenskt börsbolag i fråga om potentiellt ansvar för VD pga. vårdslöst agerande

Juridisk rådgivare och förhandlare åt ledande nordisk storbank i samband med ingående av nordiskt outsourcingavtal

Juridisk rådgivare och förhandlingsledare åt många av de större svenska finansiella aktörerna (banker, försäkringsbolag kapitalförvaltare mm) vid förvärv av s.k. Asset Management-system

Juridisk rådgivare samt förhandlare åt ledande nordisk storbank rörande pannordisk telekomupphandling

Ombud åt världsledande försäkringsbolag i försäkringstvist om mångmiljonbelopp rörande förmögenhetsbrottsförsäkring

Juridisk rådgivare samt förhandlare åt ledande nordiskt försäkringsbolag angående pannordisk outsourcing och telekomupphandling

Juridisk rådgivare åt ledande internationellt företag i samband med etablerandet av svensk kundfinansieringslösning

Juridisk rådgivare åt nordisk storbank i samband med samarbetsavtal mm med amerikansk storbank

Juridisk rådgivare och förhandlare åt ledande telekombolag i samband med större outsourcinglösning

Juridisk rådgivare och förhandlare åt ledande vårdföretag i samband med ingående av europeiskt outsourcingavta

Juridisk rådgivare och förhandlare åt ledande telekombolag i samband med större outsourcinglösning

Juridisk rådgivare åt svenskt spjutspetsföretag i samband med teknologiöverföringsavtal mm med Schweiziskt företag

Flera rättegångsuppdrag i hundramiljonerkronorstvister rörande företagsöverlåtelser

Juridisk rådgivare åt utländsk aktör vid större utförsäljning av svensk offentlig verksamhet

Magnus Brorsson


Phone:     +4673-208 99 00

Email:      advokat@brorsson.net

Address:  Post: Box 1529, 411 41 Göteborg