Avtal

Vi hjälper dig med avtal.

Vi arbetar med alla slags kommersiella avtal ett företag kan ha behov av. Detta är några av de vanligaste avtalen i vår verksamhet.

AKTIEÄGARAVTAL


Partneravtal, kompanjonsavtal och konsortialavtal är andra vanliga namn på de avtal som reglerar samarbetet mellan partners som driver eller äger avtal tillsammans.

DISTRIBUTIONSAVTAL


Återförsäljaravtal, agentavtal, lageravtal och  franchiseavtal är några av de avtal som reglerar hur varor och tjänster distribueras mellan tillverkare, grossist och slutanvändare..

SEKRETESSAVTAL


Ofta behövs sekretessavtal i samband med diskussioner och förhandlingar. Det är viktigt att se till att de täcker allt de ska täcka, utan att gå så långt att de blir ogiltiga.

KÖPA, SÄLJA OCH HYRA


Avtal om att köpa eller sälja saker och tjänster. Det handlar bl. a. om villkor för företagets försäljning. Det handlar också om t. ex. villkor för att hyra lokaler eller konsulter.


Detta gör vi


Granska avtal

Ett av våra vanligaste uppdrag är att granska avtalsförslag åt våra kunder. Vi går igenom förslagen och talar om i klartext vad avtalen betyder för din verksamhet och vilka risker avtalsförslaget medför. Vi tar alltid granskningen ett steg längre och talar om för dig hur avtalet kan förbättras för att minska dina risker.


Skriva avtal

Ett annat vanligt uppdrag är att skriva avtal åt våra kunder. Det kan handla om allt mellan att skriva allmänna villkor för de dagliga affärerna till att upprätta ett komplicerat långsiktigt samarbetsavtal på engelska med internationella motparter.


Förhandla avtal

Vi hjälper också våra kunder att förhandla avtal. På så sätt kan du koncentera dig på de kommersiellt viktiga delarna av avtalsförhandlingen medan du överlåter de juridiska spetsfundigheterna till oss. Vi ser till att ta tillvara dina rättigheter och intressen i avtalet, utan att riskera det kommersiella resultatet.