Kompanjonsavtal

Kompanjonsavtal


Vi hjälper dig välja juridisk form för ditt kompanjonskap och - inte minst viktigt - vi hjälper dig att utforma de avtal som behövs för att det ska fungera på ett bra och säkert sätt.


Kompanjonskap kan bedrivas i många olika juridiska former. Aktiebolag är den kanske vanligaste formen, men det finns många andra. Det viktigaste att tänka på är att du ska välja en juridiska form som passar din och dina kompanjoners situation och affärsverksamheten på bästa sätt. Det finns många saker att ta hänsyn till, t.ex. ansvar mot varandra och mot utomstående, revisorskrav, olika byråkratiska krav och skattefrågor.


advokat@brorsson.net

073-208 99 00

fråga efter Magnus Brorsson

AKTIEBOLAG

Aktiebolagslagen tillhandahåller ett utförligt regelsystem men eftersom lagen ska passa både stora och små bolag gäller det att tänka igenom hur du ska anpassa ditt kompanjonskap. Anpassningarna gör du i form av en genomtänkt bolagsordning och ett aktieägaravtal.


HANDELSBOLAG

Även om det finns en lag om handelsbolag så styrs det mesta av avtalet mellan bolagsmännen. Bolagsavtalet är därför oerhört viktigt i ett handelsbolag.


KOMMANDITBOLAG

Ett kommanditbolag är ett särskilt sorts handelsbolag där en eller flera delägare (men inte alla) har ett begränsat ansvar. Det ställer speciella krav på utformningen av bolagsavtalet.

EKONOMISK FÖRENING

Den ekonomiska föreningen liknar på många sätt aktiebolaget men har vissa mycket speciella kooperativa drag som beror på att det är en förening. I vissa fall är ekonomisk förening helt rätt företagsfom, men om du funderar på att driva verksamheten i en förening gäller det att tänka till om hur kompanjonskapet ska drivas i den speciella juridiska miljö som en ekonomisk förening utgör.


ENKELT BOLAG

Det enkla bolaget är ingen juridisk person och var och en äger sina egna tillgångar. Det är i grunden ett samarbetsavtal med vissa lagregler att ta hänsyn till. Eftersom det är en ren avtalskonstruktion bir avtalets utformning helt avgörande.