Tvistelösning

Hjälp med din tvist

  • Jag ger dig all den hjälp du behöver för att hantera din tvist.
  • Du får hjälp med att driva in fordringar eller hjälp att försvara dig mot felaktiga krav.
  • Du får hjälp att hantera leverantörer som inte levererar som de ska eller hjälp att hantera kunder som gör felaktiga avbeställningar eller helt enkelt inte betalar.
  • Med 30 års erfarenhet av att hantera företagstvister kan jag garantera dig professionell och effektiv hantering av alla sorter tvister och tråkigheter som ett företag kan råka ut för.

Tvister vill man helst undvika, men ibland går det inte. Oavsett om tvisten är under uppsegling eller redan är i domstol så är du som företagare ovan vid situationen och behöver hjälp för att hamna rätt.

Då är skönt att få stöd av någon med erfarenhet. Någon som vet vilket som är bästa sättet att komma framåt, oavsett om det handlar om att få betalt eller bli av med ett krav.

Om du anlitar mig får du ett kvalificerat ombud med över 30 års erfarenhet från alla sorters tvister. Jag har varit ombud för svenska staten, liksom några av världens största företag och all den erfarenheten kommer dig till del när du anlitar mig i din tvist.

Jag hjälper dig att driva krav och jag hjälper dig att försvara dig mot felaktiga krav.


Ta en kostnadsfri och förutsättningslös första kontakt


073-208 99 00

advokat@brorsson.net

Vad du kan få hjälp med


Vi tillhandahåller en rad tjänster inom tvistelösningsområdet. Gemensamt för dem alla är att vi sätter oss in i ditt fall och reder ut vilken din rättsliga ställning i tvisten är. Har du rätt eller fel? Är din sak stark eller svag? Har du tillräcklig bevisning för att du har rätt? Utifrån den analysen hjälper vi dig att få bästa möjliga utfall i tvisten. Ibland betyder det att övertyga motparten om att du har rätt. Ibland handlar det om att förhandla fram en kompromiss och ibland handlar det om ta tvisten till domstol.

FRAMSTÄLLA KRAV 

Ditt krav presenteras för motparten på ett professionellt och övertygande sätt.


FÖRHANDLA MED MOTPART 

Du får en erfaren och kvalificerad advokat som hjälper dig förhandla med din motpart för att hitta en lösning på tvisten.


STÄMMA VID DOMSTOL

Ditt krav presenteras professionellt och effektivt för domstolen. Vi hanterar hela processen.

Läs mer här

BESTRIDA FELAKTIGT KRAV 

De rätta argumenten för att bestrida oberättigade krav arbetas fram och presenteras för motparten.


SVAROMÅL I DOMSTOL

De rätta argumenten för att slipp ifrån felaktiga krav arbetas fram och presenteras effektivt för domstolen. Vi hanterar hela processen.

Läs mer här


RÄTTSLIG ANALYS

Du får en kvalficerad analys av din rättsliga position i tvisten. Du får klarhet i om du står stark eller inte. Om du står stark hjälper får du hjälp att få rätt. Om du står svag får du hjälp till en så förmånlig lösning som möjligt.

ERFARENHET


Brorsson har jobbat med tvistelösning i 30 år och under den tiden har vi hjälpt både små och stora företag. Bland uppdragsgivare som anlitat Magnus Brorsson finns såväl den svenska staten som några av världens största företag men också enmansföretag som dragit nytta av vår erfarenhet.