Stämningsansökan

HAR DU ETT KRAV DU INTE KAN FÅ MOTPARTEN ATT UPPFYLLA?


Vi hjälper dig med din

STÄMNINGSANSÖKAN


Om du har ett krav mot någon och du inte kan få denne att göra rätt för sig frivilligt är det dags att stämma vid domstol.

För att göra det ska du upprätta en stämningsansökan enligt reglerna i Rättegångsbalken, ge in den till rätt domstol och betala en avgift..

Med 30 års erfarenhet av kommersiella tvister kan vi hjälpa dig och ditt företag att analysera situationen och att utforma din stämningsansökan på bästa sätt.

STÄMNINGSANSÖKAN


Stämningsansökan är det juridiska namnet på det dokument som startar ett domstolsförfarande. I stämningsansökan ska du uppge ett bestämt yrkande (vad du vill att domstolen ska döma till utformat på ett korrekt och effektivt sätt, en utförlig redogörelse för de omständigheter som åberopas till grund för yrkandet (dvs. den juridiska anledningen till att du har ett krav vilket kräver juridisk kompetens för att analysera och formulera på bästa sätt), uppgift om de bevis du vill åberopa tillsammans med uppgift om vad som ska styrkas med varje bevis (kräver analys av vad som behöver bevisas och hur detta bäst görs) samt uppgift om de omständigheter som gör rätten behörig om detta inte framgår på annat sätt (kräver juridisk kunskap om rättegångsbalkens regler om domstolarnas behörighet).

När du kommer till oss börjar vi med att gå igenom vad ärendet handlar om, vilket krav du har och och vad det är som har hänt. Vi går igenom korrespondens och andra dokument. Utifrån detta gör vi en analys av dina möjlgheter att vinna en domstolstvist och vilka riskerna är.

Vi ger dig en rekommendation om du ska gå vidare eller inte. Om du väljer att gå vidare hjälper vi dig att utforma stämningsansökan och att föra din talan inför domstolen.

Kontakta oss nu!


Ta en kontakt nu så hjälper vi dig.

advokat@brorsson.net

073-208 99 00