Svaromål

HAR DU BLIVIT STÄMD I DOMSTOL?


Vi hjälper dig med ditt

SVAROMÅL


Om du har råkat ut för ett krav och blivit stämd i domstol är det viktigt att ditt försvar utformas på ett bra och effektivt sätt.

Med 30 års erfarenhet av kommersiella tvister kan vi hjälpa dig och ditt företag att analysera situationen och vilka risker du löper. Vi hjälper dig också att ta fram och formulera det bästa försvaret i ditt svar till domstolen - ditt svaromål.

SVAROMÅL


Svaromål är "juridiska" för det svar du ska lämna till domstolen efter att ha blivit stämd, dvs. när någon framställt ett krav mot dig i domstol. I svaromålet ska du uppge eventuella invändningar om rättegångshinder (kräver juridisk sakkunskap), om du medger eller bestrider kravet (kräver juridisk analys av kravet och riskerna), grunden för bestridandet (dvs. den juridiska anledningen till att kravet bestrids), yttrande om vad käranden anfört (kräver analys av hur detta bäst bemöts), relevanta omständigheter du vill anföra (kräver juridisk analys av vad som är relevant) samt uppgift om de bevis du vill åberopa (kräver analys av vad som behöver bevisas och hur detta bäst görs).

När du kommer till oss börjar vi med att gå igenom vad ärendet handlar om, vilket krav din motpart har, hur du ställer dig till det och vad det är som har hänt. Vi går igenom korrespondens och andra dokument.

Utifrån detta gör vi en analys av dina risker i tvisten och ger dig en rekommendation om hur du ska gå vidare. Om du väljer att gå vidare hjälper vi dig att föra din talan inför domstolen.

Kontakta oss nu!


Domstolen sätter alltid ut en svarsfrist som ibland kan vara kort.

Om du inte svarar i tid kommer domstolen att döma dig som förlorare vilket inte bara innebär att du förlorar det saken gäller

utan också att du kan bli skyldig att betala motpartens rättegångskostnader.


Ta en kontakt nu så hjälper vi dig.

advokat@brorsson.net

073-208 99 00