Sekretessavtal


Riskerar dina hemligheter att komma på avvägar?

Sekretessavtal/NDA


Med ett sekretessavtal, även kallad Non-Disclosure Agreement eller NDA, kan du försäkra dig om att kompanjoner, leverantörer, kunder och andra affärskontakter verkligen vet att de ska hålla saker för sig själva och – inte minst – försäkra dig om att du kan bli kompenserad om någon ändå skulle läcka.


För att göra affärer måste man ibland avslöja saker för andra som man helst vill hålla för sig själv. Den gamla sanningen – en hemlighet kan hållas av hemlig av en men inte fler – har dock fog för sig. Information har en tendens att få vingar och bli avslöjad för dem som inte borde veta. Om din verksamhet bygger på know-how eller annan information som inte får komma ut så kan det ibland vara svårt att få till affärer. De du vill göra affärer med kanske vill veta saker du inte vill ska komma ut.


Då är det bra att kunna försäkra sig om sekretess – innan du lämnar ut informationen.


Det bästa sättet att göra det på är genom ett avtal som definierar vad som ska hållas hemligt, hur informationen får användas och vad som händer om den som tar emot informationen inte följer sekretessen.

Hello world
Hello world

Sov lugnt - ett NDA skyddar företagets hemligheter


Genom ett bra sekretessavtal definierar vi med din hjälp vad som ska vara hemligt. Genom att anpassa avtalet riskerar du inte att det blir för omfattande (så att informationsmottagen fortfarande inte vet vad som ska vara hemligt) eller för inskränkt (så att något som borde vara hemligt inte kommer att vara det).


Genom ett bra sekretessavtal definierar vi med din hjälp vad mottagaren av informationen får göra med den (så att den inte används på fel sätt eller i fel sammanhang).


Genom ett bra sekretessavtal definierar vi med din hjälp vad som händer om mottagaren ändå bryter mot sekretessen.


Konsekvensen av ett sekretessbrott måste vara så ingripande så att mottagaren av informationen tar på allvar men samtidigt inte så långtgående att en domstol skulle ignorera bestämmelsen och låta mottagaren komma för billigt undan. En viktig parameter är här vilka konsekvenser ett avtalsbrott faktiskt har för dig.

Genom att anlita oss för att upprätta ett sekretessavtal får du ett avtal som säkrar dina hemligheter och gör att du kan sova lugnt utan att oroa dig för att de kommer på avvägar.


Ring eller mejla nu så har du snart säkrat företagets hemligheter!

073-208 99 00

advokat@brorsson.net


Tillgänglig på telefon och online

Hello worldAdvokat Magnus Brorsson har över 30 års erfarenhet av sekretessavtal