Agentavtal

Avtal om handelsagentur


Ring oss om du vill ha kvalificerad hjälp med frågor som rör agentavtal.


Vi hjälper dig upprätta, tolka och förhandla agentavtal. Vi har omfattande erfarenhet och kunskap som gör att du får ett bra avtal anpassat för din verksamhet och som hanterar just dina risker.


Om du har frågor kring ett existerande agentavtal eller ett avtalsförslag du fått från en motpart, kan vi hjälpa dig tolka avtalet, identifiera riskerna och ge dig förslag på förbättringar.


Vi hjälper dig också att komma till rätta med problem och tvister, antingen i form av råd till dig, i direkta förhandlingar med din motpart eller som ombud i domstol eller skiljeförfarande.