Ersättning för eget arbete av privatperson i rättegång

En fysisk person har ansetts ha rätt till ersättning för rättegångskostnad avseende eget arbete.

Högsta domstolen har i ett beslut nyligen slagit fast att en privatperson har rätt till ersättning för sitt eget arbete i en rättegång, trots att personen inte haft några egentliga kostnader för rättegången (förutom sin egen tid).