Försäkringsbolag skadeståndsskyldigt för förtida uppsägning

Försäkringsbolag skadestånds-skyldigt för förtida uppsägning


En bonde hade en företagsförsäkring. Han polisanmälde att ca 70 kor blivit stulna och kontaktade sedan sitt försäkringsbolag. Förundersökningen om stöld lades ned. I stället blev bonden åtalad för försök alternativt förberedelse till försäkringsbedrägeri. Försäkringsbolaget sade då upp försäkringen i förtid. Försäkringstagaren blev frikänd från anklagelserna. Högsta domstolen har nu kommit fram till att försäkringsbolaget är skadeståndsskyldigt på grund av den förtida uppsägningen av försäkringen.